Van futloos naar vitaal - laat me je helpen

Niets is frustrerender dan je voortdurend futloos voelen, niet lekker in je vel zitten, chronische aandoeningen te hebben, terwijl al je bloedonderzoek uitwijst dat er niets aan de hand is. "Het zit tussen de oren"  en "leer er maar mee leven" wordt er dan vaak gezegd. Je krijgt het advies wat rustiger aan te doen.

Hoe kan dat? Het bloedonderzoek dat de huisarts of specialist heeft gedaan gaat uit van wat er in je bloed te vinden is. De aanname is dat wat er in je bloed te zien is  ook in de cel terecht komt.